Arkib pada December, 2011

Salam Mahabah Dan Realiti Membangun Negara Berkebajikan

Diterbitkan pada Kategori Informasi

Firman Allah SWT,

“Dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan berpecah-belah…”

(Pangkal surah Aali-Imran ayat 103)

Sekilas Komen..

Diterbitkan pada Kategori Informasi

 

“Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar.”

(Al-Bayyinah 98:5)

Semasa diinterbiu oleh HARAKAH (10 Dosember lalu) saya menerangkan amat berbeza PAS dengan Umno. Saya tegaskan:

“PAS diajar melalui Islam supaya manusia sedar bahawa segala-galanya menumpang nikmat Allah SWT. Bumi kita pijak Allah yang buat, udara kita sedut Allah buat, air kita minum Allah buat, bahkan seluruh anggota tubuh badan kita Allah buat. Maka bila kita menumpang nikmat Allah SWT kita wajib bersyukur. Syukur ertinya buat yang Dia suruh, tinggal yang Dia larang.